Kdo
jsme

  • liJsme soukromá stavební firma založená v roce 1997 Ing. Petrem Turkem původně pod obchodním jménem Integra Liberec a.s.
  • liZaměřujeme se na výstavbu inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch a mostů.
  • liJsme odborníci na zemní práce, demolice, stabilizace zemin a sanace.
  • liRealizujeme zakázky po celé Evropě.

Naše
práce

  • liUmíme operativně reagovat na změny.
  • liPlníme včas a kvalitně i nejnáročnější požadavky investorů.
  • liJsme zvyklí pracovat pro investory z komunálního a státního sektoru, i pro investory soukromé.