Specializace

Budoucnost vidíme v profilaci a specializaci a zaměříme se zejména na výrobní činnosti, ve kterých jsme nejsilnější a svým způsobem jedineční.

Nová Integra stavby a.s. se proto již nyní více orientuje na stavby dopravní a infrastrukturní, ekologické, na vodohospodářské, energetické, na zakládání staveb a speciální stavby. Ruku v ruce s tím se samozřejmě mění a bude měnit i tvář společnosti a její vystupování vůči odborné i laické veřejnosti.