Kvalita

Integra stavby a.s. realizuje na špičkové úrovni veškeré různě náročné projekty.

V minulosti společnost Integra stavby a.s. prokázala, že je schopna ve vysoké kvalitě realizovat velké stavební projekty na klíč. Současné vedení společnosti Integra stavby a.s. pokládá za mnohem důležitější, že společnost Integra stavby a.s. realizovala a realizuje na špičkové úrovni stavebně mnohem náročnější projekty v oblasti speciálních staveb a zakládání staveb, nebo při stavbě silnic, kanalizací.

Společnost Integra stavby a. s. zavedla systém kvality řízení jakosti dle norem řady ISO-ČSN 9002:2001 z roku 2003 a to na provádění silničních a stavebních prací v oboru pozemních komunikací a to zejména pro výstavbu pozemních komunikací, letišť a sportovních areálů, železobetonových a ocelových silničních mostů visutých dálnic, tunelů a podchodů a dále na demolice a zemní práce. Dále na provádění pozemních a vodohospodářských staveb a na provádění povrchových staveb. Kontrola jakosti je ve firmě na úrovni dvoustupňového řízení.

V roce 2005 společnost zavedla další systém jakosti dle norem řady ISO-ČSN 14001:2005 pro životní prostředí. V roce 2007 společnost zavedla systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999.

Společnost Integra stavby a. s. pracuje pouze s produkty, na které jsou vydány certifikáty a s materiály schválenými Ministerstvem životního prostředí.

O propracované technologii a vysoké jakosti svědčí především:

  • široké spektrum stálých klientů a příliv nových klientů
  • expanze do dalších regionů České republiky
  • Rozvoj společnosti je zajištěn kvalitním managementem a týmem zaměstnanců
  • Společnost hospodaří ziskově, má zdravou kapitálovou strukturu a nízké úvěrové zatížení
  • Společnost disponuje moderním strojním vybavením a technickým zázemím