O nás

Integra stavby a. s. se zaměřuje především na zemní práce, výstavbu inženýrských sítí a komunikací. Společnost Integra stavby a.s. byla založena v roce 1997 Ing. Petrem Turkem pod obchodním jménem Integra Liberec a.s. V počátcích působila pouze na území Libereckého regionu, ale postupně získala neopominutelné postavení na stavebním trhu celé České republiky.

Jako společnost zaměřená na stavební výrobu kladla a klade důraz na štíhlou a pružnou organizaci schopnou operativně reagovat na změny. Za dobu své existence společnost Integra stavby a.s. prokázala, že je schopná včas a kvalitně plnit i nejnáročnější požadavky investorů od soukromých až po investory z komunálního a státního sektoru. Specializace společnosti na výstavbu inženýrských sítí a komunikací, na zemní práce a na zakládání staveb spolu s moderním a rozsáhlým materiálně technickým vybavením a propracovanou logistikou, umožňuje konkurovat na trhu uvedených prací všem potenciálním konkurentům jak v kvalitě, tak v ceně. K tomu v neposlední řadě přispívá také minimální režie, progresivní způsob zásobování, zmapované zdroje surovin a materiálů a operativní nasazování techniky.

V současnosti se ve svém oboru zařadila mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele, o čemž svědčí účast na prestižních projektech výstavby silnic a dálnic, průmyslových center a výrobních komplexů pro domácí i zahraniční investory. Společnost se rovněž věnuje developerské činnosti, směřující k bytové a průmyslové výstavbě.

Integra stavby a.s. v současné době zaměstnává 57 pracovníků a její hlavní sídlo je v Liberci.