Tradice

V současnosti společnost Integra stavby a.s. může navázat na úspěšnou a praxí prověřenou tradici kvalitní práce odvedené jejím jménem v minulosti.

Tato tradice tvoří solidní základ pro její další budoucí rozvoj. V budoucnosti chceme navázat na tradiční a léty prověřené hodnoty, jako je kvalita, špičkové profesní a technologické vybavení, pružnost a akceschopnost. Na druhé straně nechceme ustrnout v minulosti a máme v úmyslu akcentovat nové směry vývoje.