V rámci povodňových opatření byla zrekonstruována náplavka Na Františku a zvýšen její výškový profil.

Termín provádění zakázky:
2006

 

Hlavní město Praha, za 50% finanční podpory Evropských strukturálních fondů – Fondu regionálního rozvoje, zahájilo v rámci jednotného programového dokumentu "Cíl 2" realizaci řady protipovodňových opatření.

Při rekonstrukci nábřeží a náplavky mezi Štefánkovým a Čechovým mostem je staticky zajištěno i nově zbudováno 700 metrů opěrné zdi Dvořákova nábřeží, zvýšen výškový profil náplavky, opraveny příjezdové komunikace, položeny nové rozvody a přípojky inženýrských sítí, obnoveno schodiště, položena kamenná dlažba, položen nový typ dlažby pro cyklostezky, repasovány původní kovové a litinové prvky zábradlí. Po opraveném historickém nábřeží a náplavce se mohou obyvatelé Prahy i její návštěvníci procházet již po necelém půl roce intenzivních stavebních prací od října 2006.