Historická budova knihovny prošla náročnou rekonstrukcí a elegantním způsobem vnesla do původního jádra budovy moderního ducha.

Investor: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Integra Liberec, a.s.

Finanční objem zakázky: 275 milionů Kč

 

Jedna z největších rekonstrukcí tří památkově chráněných objektů v centru města proměněná v moderní administrativní budovu je realizována v neuvěřitelných 15 měsících a veřejnosti je stavba předána v létě roku 2006. Dominantním materiálem nové budovy magistrátu je sklo. Reálná bezbariérovost celého úřadu je zajištěna nájezdovými rampami a proskleným výtahem do tří nadzemních podlaží s pavlačemi. Kompletní stavbu užívá město Liberec jako budovu Nového Magistrátu města Liberec. Naše společnost za realizaci této zakázky získala prestižní ocenění Nejlepší stavba roku Libereckého kraje 2006.