Posílení IV. tlakového pásma, Liberec

V Horním Hanychově byl vybudován nový vodojem Bucharka a zároveň rekonstruovány čerpací stanice stávajících vodojemů.

Investor: Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice

Zhotovitel: Integra Liberec, a.s. (generální dodavatel)

Finanční objem zakázky: 33,5 milionů Kč

Vybudování nového většího vodojemu s výkonnějšími čerpacími stanicemi a s více dimenzovaným potrubím v k. ú. Horní Hanychov. Byl postaven nový vodojem Bucharka o velikosti 300 m3, provedena rekonstrukce čerpací stanice ve vodojemu Ještědský a čerpací stanice ve vodojemu Dolní Hanychov, rekonstruován stávající výtlačný řad o průměru potrubí 300 mm v délce 810 metrů z čerpací stanice Ještědský vodojem do vodojemu Dolní Hanychov a v délce 1059 metrů z vodojemu Dolní do nového vodojemu Bucharka. Odpad z nového vodojemu bude sloužit pro účely zasněžování Sportovního areálu Ještěd.