Sanace skládky Zlaté návrší

Sanace staré ekologické zátěže "Zlaté návrší" včetně rekonstrukce systému odvodnění.

Termín provádění zakázky:
2009 - 2010

V rámci operačního programu Životního prostředí "Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží" bude na celkové ploše 97.712 m2 provedena rekonstrukce systému povrchového odvodnění, budou zbudovány nové odvodňovací žlaby a položena dodatečná těsnící vrstva. Dojde i k doplnění monitorovacího systému skládky. Financování je z největší části zajištěno z dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí, Operační program Životní prostředí. Termín dokončení projektu je stanoven na duben 2011. První práce na realizaci projektu sanace staré ekologické zátěže skládky „Zlaté návrší“ byly zahájeny v září 2009.