Revitalizace historického centra, Hrádek nad Nisou

Horní náměstí v Hrádku nad Nisou dostane novou moderní tvář.

V rámci projektu budou provedeny rekonstrukce vodovodů a kanalizací, povrchů vozovek, chodníků, nově uspořádán prostor celého náměstí, rovněž bude vybudováno nové veřejné osvětlení a osázena veřejná zeleň. Projekt je realizován v úzké spolupráci s druhým zhotovitelem – společností Metrostav a.s. Hlavním zdrojem financování je podpora z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Investory projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou s celkovými náklady 67 649 120 Kč jsou město Hrádek nad Nisou a Severočeská vodárenská společnost a. s.

 

Investor: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel: Integra stavby a.s.

Finanční objem zakázky: 11 439 000,- Kč