Silnice I/13 Stráž nad Nisou – Krásná Studánka

Výstavba přeložky nové trasy silnice I/13 spojující Stráž nad Nisou a Krásnou studánku.

Termín provádění zakázky:
2008 - 2010

Tato 4,3 km dlouhá přeložka nové trasy silnice I/13 zahrnuje výstavbu okružní křižovatky, přeložky a úpravy 11 komunikací, výstavbu 9 mostů a mostků, 3 protihlukových stěn, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy a demolice. Stavba bude zprovozněna po 2,5 letech intenzivních stavebních prací v říjnu roku 2011.