Silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou

Výstavba silnice I/35 spojující Bílý Kostel nad Nisou a Hrádek nad Nisou.

Termín provádění zakázky:
2008 - 2010

7,6 km dlouhý úsek nové silnice R35 zahrnuje přestavbu mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel, stavbu dvou nových křižovatek, 11 mostních objektů, přeložky a úpravy 10 komunikací, dvě opěrné a jednu zárubní zeď, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy. Stavba bude předána řidičům po 2 letech intenzivních stavebních prací v říjnu roku 2011. Jejím zprovozněním dojde k propojení osobní i nákladní dopravy na mezinárodní sít polských a německých silnic.