I/14 Kunratice-Jablonec. N. N., příprava území

2015  přeložka silnice