Rekonstrukce komunikací Roztoky 2. etapa

2014-2015  úpravy, opravy a rekonstrukce komunikací, rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek, vybudování osvětlení