Modernizace tramvajové trati v úseku MĚNÍRNA - BRANDL

+ Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

2014-2015  prodloužení dvojkolejného úseku trati, rekonstrukce jednokolejové tratě