Odkanalizování Rovenska pod Troskami

2014-2015  výstavba splaškové kanalizace, ČOV, rekonstrukce a přeložky vodovodních řadů