I/35 Liberec MÚK Česká Mládež

2012-2013 - nová rampa včetně přeložek IS a demolice OZ