Rekonstrukce a dostavba centrum Černý Most

2011-2013 - zemní práce v objemu 250 000m3, komunikace a zpevněné plochy 70 000m2