stavba č. 10.13.10. Venkovní napojení – Kanalizace splašková, tuková a dešťová, přeložka proplachovacího kanálu

2012-2013 - přeložka proplachovacího kanálu DN 1200