SO 01 - Hala B2 (zemní práce),SO 02 - Přeložka řadu splaškové kanalizace, SO 04 – Přeložka areálového požárního vodovodu, SO 05 - Areálová dešťová kanalizace, SO 06 – Zpevněné plochy

2012 - rozšíření haly - přeložky IS, komunikace a zpevněné plochy