Hrubé terénní úpravy – výrobní závod PVI v České Lípě

2012 - HTU, příprava území