I/14 Na Mýtě - Prudký Ručej, č.26030-0039/09

2010 - sanace koruny komunikace, armované násypy