VÝROBNĚ SKLADOVÁ HALA T1

2010 - HTÚ, zemní práce, inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy