OC Krakov - demolice

Zemní práce, zajištění stavební jámy, demolice obchodního centra, odpojení IS.

Termín provádění zakázky:
2012