Strahovský tunel 2. stavba

Demolice podzemních objektů, výkop pod ochranným krytem, demolice stropních betonových kcí, úprava základových spár, sanace podloží, svahování, odvoz a likvidace vybouraných a vytěžených hmot.

Termín provádění zakázky:
2010 - 2012