Silnice R35 Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou

Hrubé terénní úpravy, příprava území, přeložky a rozvody inženýrských sítí - vodovod, kanalizace, plynovod VTL, výstavba komunikace, vč. zemních prací, stabiliazce, sanace podloží, zajištění skalního zářezu a rekultivace.

Termín plnění zakázky:
2008 - 2010