Logistická Hala T1 - Green Zone, Krupka u Teplic

Hrubé teréní úpravy, zemní práce, inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy.

Termín provádění zakázky:
2010