Galerie Liberec

Hrubé terénní úpravy, demolice objektu 21 000 m3 OP. Výkop stavební jámy v hor. R2-R3, celkem 258 000 m3. Zajištění stavební jámy.

Termín provádění zakázky:
2008 - 2009