Nábř. E. Beneše v Praze 7, zdi a komunikace

Předmětem zakázky bylo provedení sanace devastované pobřežní zdi (kotevní mikropiloty, trysková injektáž, výměna a oprava zdiva, monolitické zpevnění základů, tyčové kotvy, štětová jímka), včetně výstavby zpevněných ploch a sadových úprav, zajištění realizační dokumentace vč. DIO, zajištění DIR, vypracování pasportu sanované pobřežní zdi, zajištění povodňového plánu.

Termín plnění zakázky:
2009