Komplexní bytová výstavba Liberec - Zelené Údolí

Příprava staveniště, hrubé terénní úpravy, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, zakládání. Předmětem plnění v rámci vodohospodářské části byly rozsáhlé přeložky, opevnění svahů a zatrubnění potoka, v rámci komunikací též mosty, v rámci zakládání též zpevnění náspů pomocí ocelových sítí.

Termín provádění zakázky:
2002 - 2008