Rekonstrukce kanalizace Lužické Nisy, Liberec - Jablonec n. N., ČOV

Stoky B1, B28, JA1, JAa dešťové zdrže na ČOV - rekonstrukce kanalizace ve městě, vč. opravy povrchů komunikace , protlak DN 1000, oprava bezvýkopovou technologií - vložkování rukávem DN 1000 d. 46 m.

Termín plnění zakázky:
2006 - 2008