ulice Pilínkovská

Hrubé terénní úpravy, zemní práce, inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy, protihluková stěna.

Termín provádění zakázky:
2008