Sazka, Parkhouse

Zemní práce, zajištění stavební jámy, parkovací dům, inženýrské sítě, komunikace.

Termín provádění zakázky:
2007