Plaza Center Liberec

Demolice, zemní práce v hor. R2-R3 v objemu 66 000m3, zajištění stavební jámy.

Termín provádění zakázky:
2007