OC Globus + CODECO Liberec

HTÚ, zemní práce, komunikace pro štěrky, inženýrské sítě - vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, plynovod

Termín provádění zakázky:
2007