Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Bílý Kostel

Přeložka Lužické Nisy v délce 1,2 km. Přeložka náhonu v délce 1,3 km. Přeložka jezu na Lužické Nise v délce 1,25 km a současně tvorba rybího přechodu.

Termín provádění zakázky:
2006 - 2007