V oblasti Karlína a Libně byl vystaven nový úsek Rohanského nábřeží s čtyřproudou komunikací a cyklostezkou.

Hlavní město Praha realizuje za 50% finanční podpory Evropské Unie urbanizaci rozvojových lokalit Karlína a Libně. 677 m nového úseku Rohanského nábřeží s čtyřproudou komunikací a cyklostezkou zlepšuje dopravní propojení centra s městským a pražským okruhem. Naše dodávka obsahovala hrubé terénní úpravy, zemní práce, přeložku sběrače DN 1600 a vybudování splaškové kanalizace. 2. etapa stavby Pobřežní III - byla slavnostně předána do provozu 30.9. 2008.

 

Investor: Hlavní město Praha, OMI

Zadavatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Zhotovitel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Finanční objem zakázky: 51 milionů Kč