Povodněmi zničené ledolamy Karlova mostu prošly generální opravou a původní piloty byly nahrazeny novými piloty z červeného dubu.

Investor: Hlavní město Praha

Zadavatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Zhotovitel: Zakládání staveb, a.s.

Finanční objem zakázky: 12 milionů Kč

 

Povodeň roku 2002 poškodila ledolamy Karlova mostu a je nutno zajistit jejich generální opravu. Při stavbě jsou odstraněny staré záhozy uvnitř i vně ledolamů, z říčního podloží vytaženy staré piloty i další prvky přibylé při opravách, demontována a znovu částečně osazena vrchní historická stavba ledolamů, instalovány nové dřevěné piloty z unikátního červeného dubu zaberaněním do říčního dna poprvé v historii až na samé skalní podloží. V průběhu stavby jsou ze dna Vltavy vyzvednuta torza několika historicky cenných pískovcových soch.