Na Liberecku vyrostlo nové obchodní centrum Nisa.

Termín plnění zakázky:
2007 - 2008

Hrubé terénní úpravy, zemní práce v objemu 130 000 m3, inženýrské sítě, komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, ocelové konstrukce, sádrokartony 35 000 m2.

Investor Nisa – obchodní společnost - zahájil výstavbu jednoho z největších obchodních center v Liberci. Na stavbě jsme provedli hrubé terénní úpravy území, provedli zemní práce a vybudovali inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy a okolí osázeli zelení.