Mezi územím Růžodolu a Stráže nad Nisou byla vystavěna nová průmyslová a obchodní zóna Liberec - Sever.

Termín provádění zakázky:
2006 - 2007

Zemní práce v rozsahu 350 000 m3, inženýrské sítě - přeložky a rozvody vodovodu, kanalizace, plynovod, VN, NN, VO, ČOV, opěrné zdi, protihlukové stěny, 4x okružní křižovatka, komunikace a zpevněné plochy v rozsahu, napojení OPZ a silnice 1/35.

Pokračováním úspěšné spolupráce s investorem, s nímž jsme realizovali stavbu Průmyslové zóny Liberec – Jih, zahajujeme po pěti letech stavbu obchodní a průmyslové zóny Liberec – Sever. Rozkládá se na 67 ha v severozápadní části Liberce, v katastrálním území Růžodol I. a Stráž nad Nisou. Je budována na zelené louce včetně zcela nového systému sítí technické infrastruktury. Mimoúrovňovou křižovatkou se zóna napojuje na čtyřproudovou rychlostní komunikaci R 35 vedoucí z Liberce do Prahy a nově budovaný úsek z Liberce k německým hranicím. Nachází se v dosahu železniční sítě a je přístupná MHD. V dalších letech stavíme výrobní a skladovací areály pro jednotlivé investory (Globus).