V centru Prahy vznikl nový moderní multifunkční komplex, který navazuje na původní dům s rondokubistickou fasádou.

Investor: Gallery Myšák, a.s., člen skupiny CEE Property Development Portfolio

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Finanční objem zakázky: 10 milionů Kč

 

Stavba Myšák Gallery je realizována v rušném centru Prahy v proluce mezi Vodičkovou ulicí a Františkánskou zahradou. Celkové náklady výjimečného projektu obnovy původního domu s rondokubistickou fasádou a výstavby moderního multifunkčního devítipatrového komplexu dosáhly jedné miliardy korun. Pro ukotvení a výstavbu čtyř podzemních a devíti nadzemních podlaží byla navržena technologie up and down, když základní rovinu tvoří stropní deska 2. suterénu podepřená obřími pilotami, od níž se staví paralelně směrem vzhůru i dolů. Technicky náročné stavební práce - příprava území a příjezdové komunikace, demolice, příprava ocelové konstrukce, ukotvení mikropilotů - realizované v hustě zastavěném území byly předány generálnímu zhotoviteli hrubé stavby.