Nová mimoúrovňová křižovatka průmylového polookruhu s ulicí Liberecká byla vystavena na území pražského Proseku.

Termín provádění zakázky:
2005 - 2006

Stavba mimoúrovňové křižovatky průmyslového polookruhu a její napojení na ulice zahrnuje rozšíření Prosecké radiály, stavbu mimoúrovňové křižovatky, 3 mostů, přeložky inženýrských sítí, odvodňovací rampy, instalaci nové dopravní světelné signalizace, veřejného osvětlení a parkové úpravy. Vzhledem k vysoké dopravní vytíženosti území je technologicky náročná stavba řidičům předávána v nejkratších možných termínech.