V rámci projektu Lužická Nisa byla zrekonstruována úpravna vody Souš i liberecká čistička odpadních vod.

 

Investor: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel: Sdružení SYNER - OHL ŽS (generální dodavatel stavby)

Finanční objem zakázky: 49 milionů Kč

Stavebně náročný vodárenský projekt Lužická Nisa se skládá ze tří částí - rekonstrukce ČOV Liberec, rekonstrukce úpravny vody Souš a dostavby a rekonstrukce kanalizačního systému v městské aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou a probíhá od jara 2006 do konce roku 2008. Finanční objem stavby dosáhnul 31,3 milionu Eur, kdy rozhodnutím Evropské komise bylo projektu přiděleno 20,7 milionu Eur z Fondu soudržnosti EU a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Při dostavbě a rekonstrukci kanalizace o celkové délce cca 12,6 km a výstavbě dešťových zdrží o celkovém objemu 3,655 m3 byly uplatněny bezvýkopové technologie, klasická ražba a odstřely štol.