I/10 Turnov, stabilizace zdi Kobylka

Jedná se o stabilizaci koruny komunikace I/10 v km 75.485-75.615 vlevo v délce cca 130m v Turnově na Kobylce. Stabilizace je řešena pomocí opěrné konstrukce z vyztuženého násypu s netuhým zatravněným lícem.