Silnice I/14 – Jablonec nad Jizerou- Poniklá, STAVBA 1

V rámci akce STAVBA 1 se provádí především oprava stávajících zdí a výstavba nových zdí, obnova krytu vozovky a VDZ, a dále pak údržba a pročištění stávajících propustků, oprava odvodnění komunikace, přeložky veřejného osvětlení a obnova přechodů pro chodce. Celková délka opravovaného úseku 3,205 km.