V rámci projektu Čistá Jizera dojde k vybudování nové kanalizace na území města Turnov.

Termín plnění zakázky:
2009 - 2011

Vybudování nové kanalizace v projektu Čistá Jizera I. a II. je největším vodohospodářským projektem dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského sdružení Turnov a svým rozsahem je prvním, a zatím ojedinělým, počinem na území celé republiky. Při realizaci stavby, kterou zajišťuje naše společnost na základě smlouvy s generálním dodavatelem pro město Turnov, bude položeno 15 km nové splaškové kanalizace, 11 km stávající kanalizace bude rekonstruováno, vznikne 515 nových přípojek pro 1940 obyvatel a 575 přípojek pro 2800 obyvatel bude dotčeno rozsáhlou rekonstrukcí, budou zbudovány nové komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, zavedeny inženýrské sítě do nových obytných zón. Námi zhotovenou část stavby od nás převezme generální dodavatel v srpnu 2011.