Silniční a inženýrské stavby

Od parkových úprav po dálniční stavby ...

Na profesionální úrovni realizujeme stavby mostů, dálnic, silnic I., II. i III. třídy až po místní komunikace. Provádíme také úpravy parků nebo stavby parkovišť, cyklostezek, polních či lesních cest .

Naše zkušenosti využíváme dále u inženýrských staveb, které jsou většinou doplňkem staveb silničních. Mezi ně patří např. stavby ochranných, protihlukových stěn a opěrných zdí, krajnic ale i zajištění staveb letištních.

 

Silniční stavby

Provádíme silniční stavby v celém rozsahu, od velkých silničních těles dálničního typu a silnic I. třídy s živičnými nebo cementobetonovými povrchy přes silnice II. a III. tříd po místní komunikace. Nevyhýbáme se ani stavbám komunikací dočasného charakteru nebo komunikacím neveřejného charakteru, jako jsou polní a lesní cesty, obslužné komunikace průmyslových a obchodních areálů a parkovací a odstavné plochy.

Mimořádně dobré zkušenosti získané prací v ekologicky náročných podmínkách Jizerských a Lužických hor jsou realizace silničních staveb sloužících pro rekreaci a volný čas, jako jsou cyklostezky a přístupové komunikace k turisticky atraktivním místům nebo rekreačním objektům.

 

Inženýrské stavby

V oboru inženýrských staveb využíváme své mnohaleté zkušenosti z „velkého stavebnictví“ a realizujeme stavby pomocného, modernizačního a doplňkového charakteru především u již existujících liniových, zejména dopravních, staveb. Stavíme veškeré inženýrské sítě včetně přípojek a přeložek kanalizačních systémů, vodovodních vedení, rozvodů plynu a elektro, horkovodů a veřejná osvětlení.